نکاتی مهم در مورد تصفیه آب و تعویض فیلترها

فیلتر کربن نهایی

در مرحله پنجم دستگاه های پنج مرحله ای ، فیلتر کوچکی به نام فیلتر کربن نهایی

ممبران RO یا فیلتر غشائی اسمز معکوس

این فیلتر ، اصلی ترین ، مهم ترین و گران ترین فیلتر دستگاه های تصفیه آب

فیلترهای کربن فعال (GAC , UDF , … )

وظیفه فیلترهای کربنی ، حذف کلر ، گازهای شیمیایی ، ناخالصی های آلی ، بو و

فیلترهای الیافی ( ۱ میکرون و ۵ میکرون )

ین فیلترها از الیاف مصنوعی پلی پروپیلن (Poly Propylene : PP ) ساخته شده اند. رشته

زمان تعویض فیلترهای دستگاه تصفیه آب خانگی

مسلم است که هدف اصلی شما از خریداری دستگاه تصفیه آب خانگی ، بالا بردن سطح